Nog maar een week totdat Kolifleur gaat stoppen op de Frans Halsstraat 35.
Zeer vaak werd mij de vraag gesteld WAAROM? Waarom zou je een goedlopende zaak ineens opgeven?
Mijn antwoord daarop is dat ik graag meer wil. Meer vrijheid, en meer van de zaken waarom ik Kolifleur in de eerste plaats begon: met aandacht zoeken naar mooie dingen!
Het laatste jaar is Kolifleur zo snel gegroeid dat ik uiteindelijk vooral veel bezig was met managementtaken, verkoop en organisatie. De reden waarom ik begon verwijderde steeds meer van mij en daar werd ik niet gelukkig van.
Daarom heb ik besloten om de fysieke winkel per 13 mei op te geven en verder te gaan als freelancer. Met Kolifleur zal ik dan af en toe een Pop-Up gaan organiseren die met veel liefde en zorg samengesteld is. Liefst in samenwerking met andere ondernemers en duurzame merken. Zo ben ik meer flexibel en kan ik me meer bezighouden met mijn liefde voor inkoop en het bij elkaar verzamelen van unieke collecties.
Ik hoop dat jullie mijn nieuwe concept met net zoveel liefde omarmen als de winkel.
Heel veel dank voor alle steun en inspiratie de afgelopen 2.5 jaar <3

Eva

 

Only one more week until Kolifleur will close at the Frans Halsstraat 35.
A lot of people have asked me WHY? Why would you give up something that’s successful?
My answer is that I want more. More freedom, and more of the things why I started Kolifleur in the first place: looking for beautiful things!
The last year, Kolifleur grew so fast that I was mainly involved in management tasks, sales and organization. The reason why I started shifted more and more to the background and I did not feel happy about that.
That’s why I decided to give up the physical store as of May 13 and continue as a freelancer. With Kolifleur I will occasionally organize a Pop-Up that is curated with much love and care. I would love to collab with other entrepreneurs and sustainable brands as well. That way, I’m more flexible and I can deal with my love for purchasing and collecting unique collections together.
I hope you embrace my new concept just as much as the store.
Thank you very much for all the support and inspiration the last 2.5 years <3

Eva

Eva